Issue cover v9i2

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (2); 2018

Research Papers

Early and Partial Reduction in CD4+Foxp3+ Regulatory T Cells during Colitis-Associated Colon Cancer Induces CD4+ and CD8+ T Cell Activation Inhibiting Tumorigenesis
Jonadab E. Olguín, Itzel Medina-Andrade, Emmanuel Molina, Armando Vázquez, Thalia Pacheco-Fernández, Rafael Saavedra, Carlos Pérez-Plasencia, Yolanda I. Chirino, Felipe Vaca-Paniagua, Luis E. Arias-Romero, Emma B. Gutierrez-Cirlos, Sonia A. León-Cabrera, Miriam Rodriguez-Sosa, Luis I. Terrazas
J. Cancer 2018; 9(2): 239-249. doi:10.7150/jca.21336
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Lenvatinib in Advanced Radioiodine-Refractory Thyroid Cancer - A Retrospective Analysis of the Swiss Lenvatinib Named Patient Program
Catharina Balmelli, Nikola Railic, Marco Siano, Kristin Feuerlein, Richard Cathomas, Valerie Cristina, Christiane Güthner, Stefan Zimmermann, Sabine Weidner, Miklos Pless, Frank Stenner, Sacha I. Rothschild
J. Cancer 2018; 9(2): 250-255. doi:10.7150/jca.22318
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Clinical-pathological Characteristics and Prognostic Factors for Papillary Thyroid Microcarcinoma in the Elderly
Jing Tang, Hans B. Liu, Lujiao Yu, Xin Meng, Sean X. Leng, Haiyan Zhang
J. Cancer 2018; 9(2): 256-262. doi:10.7150/jca.22700
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A single nucleotide polymorphism in CYP1B1 leads to differential prostate cancer risk and telomere length
Cheng-Yuan Gu, Gao-Xiang Li, Yu Zhu, Hua Xu, Yao Zhu, Xiao-Jian Qin, Dai Bo, Ding-Wei Ye
J. Cancer 2018; 9(2): 269-274. doi:10.7150/jca.21774
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Immunotherapy of patient with hepatocellular carcinoma using cytotoxic T lymphocytes ex vivo activated with tumor antigen-pulsed dendritic cells
Ying Wang, Xijing Yang, Yi Yu, Zenghui Xu, Yan Sun, Hui Liu, Jingbo Cheng, Min Liu, Bibo Sha, Linfang Li, Na Ding, Zhong Li, Huajun Jin, Qijun Qian
J. Cancer 2018; 9(2): 275-287. doi:10.7150/jca.22176
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Genistein Promotes Proliferation of Human Cervical Cancer Cells Through Estrogen Receptor-Mediated PI3K/Akt-NF-κB Pathway
Hai-Hong Chen, Shu-Ping Chen, Qiu-Ling Zheng, Shao-Ping Nie, Wen-Juan Li, Xiao-Juan Hu, Ming-Yong Xie
J. Cancer 2018; 9(2): 288-295. doi:10.7150/jca.20499
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Clinicopathological Features and Survival Outcomes of Different Histological Subtypes in Triple-negative Breast Cancer
Hong-Ye Liao, Wen-Wen Zhang, Jia-Yuan Sun, Feng-Yan Li, Zhen-Yu He, San-Gang Wu
J. Cancer 2018; 9(2): 296-303. doi:10.7150/jca.22280
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Capn4 overexpression indicates poor prognosis of ovarian cancer patients
Ming-Fang Yang, Yuan-Lei Lou, Si-Sun Liu, Shan-Shan Wang, Chun-Hua Yin, Xiao-Hua Cheng, Ou-Ping Huang
J. Cancer 2018; 9(2): 304-309. doi:10.7150/jca.22004
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Potent peptide-conjugated silicon phthalocyanines for tumor photodynamic therapy
Qian Liu, Mingpei Pang, Sihai Tan, Jin Wang, Qingle Chen, Kai Wang, Wenjie Wu, Zhangyong Hong
J. Cancer 2018; 9(2): 310-320. doi:10.7150/jca.22362
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Positive Expression of SMYD2 is Associated with Poor Prognosis in Patients with Primary Hepatocellular Carcinoma
Shan-Ru Zuo, Xiao-Cong Zuo, Yang He, Wei-Jin Fang, Chun-Jiang Wang, Heng Zou, Pan Chen, Ling-Fei Huang, Li-Hua Huang, Hong Xiang, Shi-Kun Liu
J. Cancer 2018; 9(2): 321-330. doi:10.7150/jca.22218
Abstract Full text PDF PubMed PMC

MiR-378 and MiR-1827 Regulate Tumor Invasion, Migration and Angiogenesis in Human Lung Adenocarcinoma by Targeting RBX1 and CRKL, Respectively
Chai San Ho, Suzita Mohd Noor, Noor Hasima Nagoor
J. Cancer 2018; 9(2): 331-345. doi:10.7150/jca.18188
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Keratin17 Promotes Tumor Growth and is Associated with Poor Prognosis in Gastric Cancer
Hao Hu, Dan-hua Xu, Xiao-xu Huang, Chun-chao Zhu, Jia Xu, Zi-zhen Zhang, Gang Zhao
J. Cancer 2018; 9(2): 346-357. doi:10.7150/jca.19838
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Clinical Significance of Glycoprotein Non-metastatic B and Its Association with EGFR/HER2 in Gastrointestinal Cancer
Jesse Yu Tajima, Manabu Futamura, Siqin Gaowa, Ryutaro Mori, Toshiyuki Tanahashi, Yoshihiro Tanaka, Nobuhisa Matsuhashi, Takao Takahashi, Kazuya Yamaguchi, Tatsuhiko Miyazaki, Kazuhiro Yoshida
J. Cancer 2018; 9(2): 358-366. doi:10.7150/jca.20266
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Antigen presentation of the Oct4 and Sox2 peptides by CD154-activated B lymphocytes enhances the killing effect of cytotoxic T lymphocytes on tumor stem-like cells derived from cisplatin-resistant lung cancer cells
Xueyan Zhang, Yanwei Zhang, Jianlin Xu, Huimin Wang, Xiaoxuan Zheng, Yuqing Lou, Baohui Han
J. Cancer 2018; 9(2): 367-374. doi:10.7150/jca.20821
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Long noncoding RNA H19 derived miR-675 regulates cell proliferation by down-regulating E2F-1 in human pancreatic ductal adenocarcinoma
Ling Ma, Xiaodong Tian, Huahu Guo, Zhengkui Zhang, Chong Du, Feng Wang, Xuehai Xie, Hongqiao Gao, Yan Zhuang, Marko Kornmann, Hong Gao, Yinmo Yang
J. Cancer 2018; 9(2): 389-399. doi:10.7150/jca.21347
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of Biomarker for Cutaneous Squamous Cell Carcinoma Using Microarray Data Analysis
Wei Wei, Yan Chen, Jie Xu, Yu Zhou, Xinping Bai, Ming Yang, Ju Zhu
J. Cancer 2018; 9(2): 400-406. doi:10.7150/jca.21381
Abstract Full text PDF PubMed PMC

GP73 level determines chemotherapeutic resistance in human hepatocellular carcinoma cells
Jia-Zhou Ye, Shu-mei Yan, Chun-ling Yuan, Hui-ni Wu, Jin-yan Zhang, Zhi-Hui Liu, Yong-Qiang Li, Xiao-Ling Luo, Yan Lin, Rong Liang
J. Cancer 2018; 9(2): 415-423. doi:10.7150/jca.19185
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Limb-bud and Heart Overexpression Inhibits the Proliferation and Migration of PC3M Cells
Qicai Liu, Ermao Li, Long Huang, Minsheng Cheng, Li Li
J. Cancer 2018; 9(2): 424-432. doi:10.7150/jca.21375
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prophylactic cranial irradiation in resected small cell lung cancer: A systematic review with meta-analysis
Yang Yang, Danhong Zhang, Xia Zhou, Wuan Bao, Yonglin Ji, Liming Sheng, Lei Cheng, Ying Chen, Xianghui Du, Guoqin Qiu
J. Cancer 2018; 9(2): 433-439. doi:10.7150/jca.21465
Abstract Full text PDF PubMed PMC

In Vivo Double Targeting of C26 Colon Carcinoma Cells and Microenvironmental Protumor Processes Using Liposomal Simvastatin
Lavinia Luput, Emilia Licarete, Denise Minerva Drotar, Andras-Laszlo Nagy, Alina Sesarman, Laura Patras, Valentin Florian Rauca, Alina Porfire, Dana Muntean, Marcela Achim, Ioan Tomuta, Laurian Vlase, Cornel Catoi, Nicolae Dragos, Manuela Banciu
J. Cancer 2018; 9(2): 440-449. doi:10.7150/jca.21560
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Break Breast Cancer Addiction by CRISPR/Cas9 Genome Editing
Haitao Yang, MariaLynn Jaeger, Averi Walker, Daniel Wei, Katie Leiker, Tao Weitao
J. Cancer 2018; 9(2): 219-231. doi:10.7150/jca.22554
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Interferon-γ and Colorectal Cancer: an up-to date
Christoforos Kosmidis, Konstantinos Sapalidis, Triantafyllia Koletsa, Maria Kosmidou, Christoforos Efthimiadis, George Anthimidis, Nikolaos Varsamis, Nikolaos Michalopoulos, Charilaos Koulouris, Stefanos Atmatzidis, Lazaros Liavas, Titika-Marina Strati, Georgios Koimtzis, Alexandros Tsakalidis, Stylianos Mantalovas, Katerina Zarampouka, Maria Florou, Dimitrios E. Giannakidis, Eleni Georgakoudi, Sofia Baka, Paul Zarogoulidis, Yan-Gao Man, Isaac Kesisoglou
J. Cancer 2018; 9(2): 232-238. doi:10.7150/jca.22962
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Cancer vaccine: learning lessons from immune checkpoint inhibitors
ZhenLong Ye, Qiming Qian, HuaJun Jin, QiJun Qian
J. Cancer 2018; 9(2): 263-268. doi:10.7150/jca.20059
Abstract Full text PDF PubMed PMC

miR-149 in Human Cancer: A Systemic Review
Yunjie He, Dandan Yu, Lingping Zhu, Shanliang Zhong, Jianhua Zhao, Jinhai Tang
J. Cancer 2018; 9(2): 375-388. doi:10.7150/jca.21044
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Role of miR-483 in digestive tract cancers: from basic research to clinical value
Wei Zhou, Wanli Yang, Jiaojiao Ma, Hongwei Zhang, Zeng Li, Lei Zhang, Jinqiang Liu, Zhenyu Han, Hu Wang, Liu Hong
J. Cancer 2018; 9(2): 407-414. doi:10.7150/jca.21394
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image