Issue cover v7i10

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 7 (10); 2016

Perspective

Clinical Efficacy of Ovarian Cancer Screening
Masafumi Koshiyama, Noriomi Matsumura, Ikuo Konishi
J. Cancer 2016; 7(10): 1311-1316. doi:10.7150/jca.14615
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research Paper

Overexpression of Transient Receptor Protein Cation Channel Subfamily A Member 1, Confers an Independent Prognostic Indicator in Nasopharyngeal Carcinoma
You-Ting Wu, Shao-Lun Yen, Chien-Feng Li, Ti-Chun Chan, Tzu-Ju Chen, Sung-Wei Lee, Hong-Lin He, I-Wei Chang, Chung-Hsi Hsing, Yow-Ling Shiue
J. Cancer 2016; 7(10): 1181-1188. doi:10.7150/jca.15326
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Knockdown of Tubulin Polymerization Promoting Protein Family Member 3 Suppresses Proliferation and Induces Apoptosis in Non-Small-Cell Lung Cancer
Yintao Li, Yali Xu, Kuanping Ye, Nan Wu, Junfeng Li, Naijia Liu, Min He, Bin Lu, Wenbai Zhou, Renming Hu
J. Cancer 2016; 7(10): 1189-1196. doi:10.7150/jca.14790
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

CPA4 is a Novel Diagnostic and Prognostic Marker for Human Non-Small-Cell Lung Cancer
Lichao Sun, Yipeng Wang, Hebao Yuan, Joseph Burnett, Jian Pan, Zhihua Yang, Yuliang Ran, Ila Myers, Duxin Sun
J. Cancer 2016; 7(10): 1197-1204. doi:10.7150/jca.15209
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MET Inhibition in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Zuoquan Xie, Young H. Lee, Marta Boeke, Lucia B. Jilaveanu, Zongzhi Liu, Donald P. Bottaro, Harriet M. Kluger, Brian Shuch
J. Cancer 2016; 7(10): 1205-1214. doi:10.7150/jca.14604
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical Significance of “Double-hit” and “Double-protein” expression in Primary Gastric B-cell Lymphomas
Miaoxia He, Keting Chen, Suhong Li, Shimin Zhang, Jianming Zheng, Xiaoxia Hu, Lei Gao, Jie Chen, Xianmin Song, Weiping Zhang, Jianmin Wang, Jianmin Yang
J. Cancer 2016; 7(10): 1215-1225. doi:10.7150/jca.15395
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reduced Expression of FADS1 Predicts Worse Prognosis in Non-Small-Cell Lung Cancer
Dong Wang, Yan Lin, Bei Gao, Shumei Yan, Huini Wu, Yong Li, Qiuliang Wu, Yucheng Wei
J. Cancer 2016; 7(10): 1226-1232. doi:10.7150/jca.15403
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of Uncinate Process Cancer and Non-Uncinate Process Pancreatic Head Cancer
Chang Liu, Xiaodong Tian, Xuehai Xie, Hongqiao Gao, Yan Zhuang, Yinmo Yang
J. Cancer 2016; 7(10): 1242-1249. doi:10.7150/jca.15062
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Curcumin Sensitizes Silymarin to Exert Synergistic Anticancer Activity in Colon Cancer Cells
Amanda Montgomery, Temitope Adeyeni, KayKay San, Rita M. Heuertz, Uthayashanker R. Ezekiel
J. Cancer 2016; 7(10): 1250-1257. doi:10.7150/jca.15690
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Use of Plasma Metabolomics to Identify Diagnostic Biomarkers for Early Stage Epithelial Ovarian Cancer
Lijun Fan, Mingzhu Yin, Chaofu Ke, Tingting Ge, Guangming Zhang, Wang Zhang, Xiaohua Zhou, Ge Lou, Kang Li
J. Cancer 2016; 7(10): 1265-1272. doi:10.7150/jca.15074
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association between the OGG1 Ser326Cys Polymorphism and Cancer Risk: Evidence from 152 Case-Control Studies
Hua Zou, Qing Li, Wei Xia, Yong Liu, Xi Wei, Dong Wang
J. Cancer 2016; 7(10): 1273-1280. doi:10.7150/jca.15035
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Increased Expression of Several Collagen Genes is Associated with Drug Resistance in Ovarian Cancer Cell Lines
Radosław Januchowski, Monika Świerczewska, Karolina Sterzyńska, Karolina Wojtowicz, Michał Nowicki, Maciej Zabel
J. Cancer 2016; 7(10): 1295-1310. doi:10.7150/jca.15371
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Multi-target siRNA: Therapeutic Strategy for Hepatocellular Carcinoma
Tiejun Li, Yuwen Xue, Guilan Wang, Tingting Gu, Yunlong Li, York Yuanyuan Zhu, Li Chen
J. Cancer 2016; 7(10): 1317-1327. doi:10.7150/jca.15157
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Serum Adiponectin Level May be an Independent Predictor of Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Hongkai Wang, Junlong Wu, Weijie Gu, Beihe Wang, Fangning Wan, Bo Dai, Hailiang Zhang, Guohai Shi, Yijun Shen, Yiping Zhu, Yao Zhu, Dingwei Ye
J. Cancer 2016; 7(10): 1340-1346. doi:10.7150/jca.14716
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Tailored Selection of First-Line Cisplatin-Based Chemotherapy in Patients with Metastatic Urothelial Carcinoma of Bladder
Meng-Che Hsieh, Cheng-Hua Huang, Po-Hui Chiang, Yen-Yang Chen, Yeh Tang, Yu-Li Su
J. Cancer 2016; 7(10): 1347-1352. doi:10.7150/jca.15213
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Should All Nasopharyngeal Carcinoma with Paranasal Sinus Invasion Be Staged as T3 in the Intensity-Modulated Radiotherapy Era? A Study of 1811 Cases
Yuan Zhang, Hao Peng, Rui Guo, Wen-Fei Li, Lei Chen, Xu Liu, Ling-Long Tang, Li-Zhi Liu, Li Li, Qing Liu, Ying Sun, Jun Ma
J. Cancer 2016; 7(10): 1353-1359. doi:10.7150/jca.15141
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Transduction of Recombinant M3-p53-R12 Protein Enhances Human Leukemia Cell Apoptosis
Tsung Chi Lu, Guan- Hao Zhao, Yao Yun Chen, Chia-Ying Chien, Chi-Hung Huang, Kwang Hui Lin, Shen Liang Chen
J. Cancer 2016; 7(10): 1360-1373. doi:10.7150/jca.15155
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

The Role of Mir-148a in Cancer
Yue Li, Xiyun Deng, Xiaomin Zeng, Xiaoning Peng
J. Cancer 2016; 7(10): 1233-1241. doi:10.7150/jca.14616
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

LncRNAs and Esophageal Squamous Cell Carcinoma - Implications for Pathogenesis and Drug Development
Wen-Jun Shen, Fan Zhang, Xing Zhao, Jianzhen Xu
J. Cancer 2016; 7(10): 1258-1264. doi:10.7150/jca.14869
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cancer Hallmarks, Biomarkers and Breast Cancer Molecular Subtypes
Xiaofeng Dai, Liangjian Xiang, Ting Li, Zhonghu Bai
J. Cancer 2016; 7(10): 1281-1294. doi:10.7150/jca.13141
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Pancreatic Cancer from Molecular Pathways to Treatment Opinion
Michail Karanikas, Agis Esempidis, Zeinep Tzoutze Memet Chasan, Theodora Deftereou, Maria Antonopoulou, Ferdi Bozali, Kyriakos Amarantidis, Yan-Gao Man
J. Cancer 2016; 7(10): 1328-1339. doi:10.7150/jca.15419
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]