Issue cover v15i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (6); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Proposal for Classifying the Emetogenicity of Oral Anticancer Agents with a Focus on PARP Inhibitors: A Prospective, Observational, Multicenter Study (JASCC-CINV 2002)
Senri Yamamoto, Masami Tsuchiya, Hirotoshi Iihara, Yoh Hayasaki, Kyoko Hori, Yasuo Kumakura, Daichi Watanabe, Hideki Sakai, Satoshi Nakagawa, Akiko Kudoh, Hajime Oishi, Nobuhiro Kado, Makiko Go, Kota Mashima, Takashi Uchida, Moeka Yasue, Akimitsu Maeda, Kimihiro Nishino, Koji Matsumoto, Shinya Sato, Yutaka Ueda, Kensuke Tomio, Katsuhisa Hayashi, Motoki Takenaka, Masahiko Mori, Hiroaki Kajiyama, Yoshimasa Bomoto, Shiro Suzuki, Takuma Ishihara, Akio Suzuki, Masakazu Abe
J. Cancer 2024; 15(6): 1487-1497. doi:10.7150/jca.91675
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High CD204+ tumor-associated macrophage density predicts a poor prognosis in patients with clear cell renal cell carcinoma
Yuxia Xie, Guojun Tang, Ping Xie, Xiao Zhao, Chuhao Chen, Xiaoyang Li, Yongqiang Zhang, Bo Wang, Yun Luo
J. Cancer 2024; 15(6): 1511-1522. doi:10.7150/jca.91928
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Modulation of immune-responses by DSF/Cu enhances the anti-tumor effects of DTX for metastasis breast cancer
Jingtian Guo, Yuxiao Ma, Tiejun Tang, Zhengying Bian, Qianwen Li, Lei Tang, Zhuolan Li, Mengyuan Li, Liming Wang, Aizhong Zeng, Shihao Huang, Wei Guo
J. Cancer 2024; 15(6): 1523-1535. doi:10.7150/jca.89120
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated Bioinformatics and Experimental Analysis of Long Noncoding RNA Associated-ceRNA as Prognostic Biomarkers in Advanced Stomach Adenocarcinoma
Yixin Chen, Xin Gao, Xinyang Dai, Yuwei Xia, Xinran Zhang, Leitao Sun, Ying Zhu
J. Cancer 2024; 15(6): 1536-1550. doi:10.7150/jca.89526
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cuproptosis-related genes score and its hub gene GCSH: A novel predictor for cholangiocarcinomas prognosis based on RNA seq and experimental analyses
Rui He, Yihu Li, Pengcheng Jiao, Yingbin Huang, Shuyi Dong, Liqiu Mo, Xingyuan Jiao
J. Cancer 2024; 15(6): 1551-1567. doi:10.7150/jca.92327
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Validation of a Hypoxia and Glycolysis Prognostic Signatures in Lung Adenocarcinoma
Wenhao Zhao, Chen Ding, Meiru Zhao, Yongwen Li, Hua Huang, Xuanguang Li, Qian Cheng, Zijian Shi, Weining Gao, Hongyu Liu, Jun Chen
J. Cancer 2024; 15(6): 1568-1582. doi:10.7150/jca.91504
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Contribution of a Circulating 2'-O-methylated MicroRNA Panel to the Diagnosis of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Zilin Yang, Jia Huang, Xuejiao Wu, Yufen Zhou, Yuming Tang, Ying Zhu, Baiwen Li, Xi Chen, Weiyan Yao
J. Cancer 2024; 15(6): 1583-1592. doi:10.7150/jca.91716
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Potential biomarker for the early diagnosis of OSCC: saliva and serum PrPC
Jun Zheng, Kaixiong Chen, Lanyu Cai, Yangyang Pan, Yan Zeng
J. Cancer 2024; 15(6): 1593-1602. doi:10.7150/jca.92489
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The METTL3/miR-196a Axis Predicts Poor Prognosis in Non-small Cell Lung Cancer
Zhen Yang, Jie Hao, Minghan Qiu, Ruxue Liu, Hanwei Mei, Qiaonan Zhang, Zhanhua Gao, Wenwen Pang, Jing Liu, Wenjie Pan, Huaqing Wang, Ming Gao
J. Cancer 2024; 15(6): 1603-1612. doi:10.7150/jca.92968
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Age-related Disparities in Pan-Cancer Mortality and Causes of Death: Analysis of Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Data
Yile Lin, Huiyang Li, Haixiao Wu, Shu Li, Maxim A. Abakumov, Vladimir P. Chekhonin, Karl Peltzer, Kirellos Said Abbas, Alexander D. Makatsariya, Zheng Liu, Jin Zhang, Yuan Xue, Chao Zhang
J. Cancer 2024; 15(6): 1613-1623. doi:10.7150/jca.91758
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HES4 is a potential biomarker for bladder cancer: a Mendelian randomization study
Zhiyong Tan, Xiaorong Chen, Haihao Li, Yinglong Huang, Shi Fu, Mingxia Ding, Jiansong Wang, Haifeng Wang
J. Cancer 2024; 15(6): 1624-1641. doi:10.7150/jca.92657
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aldo-keto reductase 1B10 as a Carcinogenic but Not a Prognostic Factor in Colorectal Cancer
Xu Ye, Tao Wang, Liyuan Zhong, Jaume Farrés, Jiliang Xia, Xi Zeng, Deliang Cao
J. Cancer 2024; 15(6): 1657-1667. doi:10.7150/jca.91064
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The efficacy of cetuximab plus PD-1 inhibitors as salvage therapy in PD-1 refractory patients with recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma
Rongrong Hui, Xiulan Liu, Zongyu Fan, Honghai Ji, Dongliang Wei, Guoxin Ren
J. Cancer 2024; 15(6): 1668-1674. doi:10.7150/jca.92689
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An Investigation of the Immune Microenvironment and Genome during Lung Adenocarcinoma Development
Qingyi Wang, Bin Xie, Jingyue Sun, Zisheng Li, Desheng Xiao, Yongguang Tao, Xiaoling She
J. Cancer 2024; 15(6): 1687-1700. doi:10.7150/jca.92101
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UBE2C is a diagnosis and therapeutic biomarker involved in immune infiltration of cancers including lung adenocarcinoma
Daxia Cai, Feng Tian, Minhua Wu, Jianfei Tu, Yonghui Wang
J. Cancer 2024; 15(6): 1701-1717. doi:10.7150/jca.92473
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA PRKCA-AS1 promotes LUAD progression and function as a ceRNA to regulate S100A16 by sponging miR-508-5p
Chaohui Wu, Jiansheng Yang, Xianbin Lin, Jingyang Wu, Chuangcai Yang, Shuchen Chen
J. Cancer 2024; 15(6): 1718-1730. doi:10.7150/jca.91184
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic and chemotherapeutic response prediction by proliferation essential gene signature: Investigating POLE2 in bladder cancer progression and cisplatin resistance
Liying Yu, Na Lin, Yan Ye, Shuang Zhou, Yanjuan Xu, Jiabi Chen, Wei Zhuang, Qingshui Wang
J. Cancer 2024; 15(6): 1734-1749. doi:10.7150/jca.93023
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual Inhibition of B7-H3 and EGFR Overcomes Acquired Chemoresistance in Colon Adenocarcinoma
Liang-Chi Chen, Pei-Chen Yang, Chia-Yi Chen, Shu-Fen Chiang, Tsung-Wei Chen, William Tzu-Liang Chen, Tao-Wei Ke, Ji-An Liang, An‑Cheng Shiau, K. S. Clifford Chao, Kevin Chih-Yang Huang
J. Cancer 2024; 15(6): 1750-1761. doi:10.7150/jca.91089
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gene polymorphisms of METTL5 and METTL16 are related to epithelial ovarian cancer risk in South China: A three-center case-control study
Siyi Zhang, Shanshan Liu, Wenchu Chen, Yaping Yan, Mansi Cai, Xiaoping Liu, Ailing Luo, Wenjuan Li, Lisha Yi, Yingyi Xu
J. Cancer 2024; 15(6): 1762-1769. doi:10.7150/jca.90379
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosome-mediated delivery of artificial circular RNAs for gene therapy of bladder cancer
Qun Zhou, Lan Fang, Yachun Tang, Qing Wang, Xin Tang, Lexi Zhu, Na Peng, Baoyuan Wang, Wenke Song, Hao Fu
J. Cancer 2024; 15(6): 1770-1778. doi:10.7150/jca.90620
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

LncRNA-MUF: A Novel Oncogenic Star with Potential as a Biological Marker and Therapeutic Target for Gastrointestinal Malignancies
Yang Wang, Jialing Wang, Yihan Zhang, Hongliang Luo, Huazhao Yuan
J. Cancer 2024; 15(6): 1498-1510. doi:10.7150/jca.91984
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Emerging Function and Promise of tRNA-Derived Small RNAs in Cancer
Na Yang, Ruijun Li, Ruai Liu, Shengjie Yang, Yi Zhao, Wei Xiong, Lu Qiu
J. Cancer 2024; 15(6): 1642-1656. doi:10.7150/jca.89219
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inside anticancer therapy resistance and metastasis. Focus on CD36
Ioana M. Lambrescu, Gisela F. Gaina, Laura C. Ceafalan, Mihail E. Hinescu
J. Cancer 2024; 15(6): 1675-1686. doi:10.7150/jca.90457
Full text PDF PubMed PMC

Errata

CircRNA_100395 inhibits cell proliferation and metastasis in ovarian cancer via regulating miR-1228/p53/epithelial-mesenchymal transition (EMT) axis: Erratum
Xian Li, Shuihua Lin, Zhifeng Mo, Jinxing Jiang, Haifeng Tang, Cailin Wu, Jian Song
J. Cancer 2024; 15(6): 1731-1732. doi:10.7150/jca.93299
Full text PDF PubMed PMC


FAM72A promotes glioma progression by regulating mitophagy through the Pink1/Parkin signaling pathway: Erratum
Yibin Zeng, Cui Xiong, Nan Tang, Siqi Wang, Zhiyong Xiong, Tao Liang, Qiangping Wang, Menglong Li, Junjun Li
J. Cancer 2024; 15(6): 1733. doi:10.7150/jca.93189
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image