Issue cover v10i19

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (19); 2019

Research Papers

CD68- and CD163-positive tumor infiltrating macrophages in non-metastatic breast cancer: a retrospective study and meta-analysis
Chao Ni, Liu Yang, Qiuran Xu, Hongjun Yuan, Wei Wang, Wenjie Xia, Dihe Gong, Wei Zhang, Kun Yu
J. Cancer 2019; 10(19): 4463-4472. doi:10.7150/jca.33914
Full text PDF PubMed PMC

POM121 is identified as a novel prognostic marker of oral squamous cell carcinoma
Haoran Ma, Lijuan Li, Lizhou Jia, Aixiu Gong, Aitao Wang, Lingli Zhang, Mingyan Gu, Genxiong Tang
J. Cancer 2019; 10(19): 4473-4480. doi:10.7150/jca.33368
Full text PDF PubMed PMC

Regional biomechanical imaging of liver cancer cells
Weiwei Pei, Jiayao Chen, Chao Wang, Suhao Qiu, Jianfeng Zeng, Mingyuan Gao, Bin Zhou, Dan Li, Michael S. Sacks, Lin Han, Hong Shan, Wentao Hu, Yuan Feng, Guangming Zhou
J. Cancer 2019; 10(19): 4481-4487. doi:10.7150/jca.32985
Full text PDF PubMed PMC

CDK5RAP3 Inhibits the Translocation of MCM6 to Influence the Prognosis in Gastric Cancer
Qi-Yue Chen, Li-Chao Liu, Jia-Bin Wang, Jian-Wei Xie, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Chang-Ming Huang, Ping Li, Chao-Hui Zheng
J. Cancer 2019; 10(19): 4488-4498. doi:10.7150/jca.32208
Full text PDF PubMed PMC

Galangin inhibits epithelial-mesenchymal transition and angiogenesis by downregulating CD44 in glioma
Daliang Chen, Dengfeng Li, Xiao-bing Xu, Shengcong Qiu, Shi Luo, Erning Qiu, Ziyun Rong, Ji Zhang, Dahai Zheng
J. Cancer 2019; 10(19): 4499-4508. doi:10.7150/jca.31487
Full text PDF PubMed PMC

Combination of quercetin and cisplatin enhances apoptosis in OSCC cells by downregulating xIAP through the NF-κB pathway
Xin Li, Shu Guo, Xi-Kun Xiong, Bao-Ying Peng, Jun-Ming Huang, Mei-Fen Chen, Feng-Yan Wang, Jian-Ning Wang
J. Cancer 2019; 10(19): 4509-4521. doi:10.7150/jca.31045
Full text PDF PubMed PMC

Elevated CD36 expression correlates with increased visceral adipose tissue and predicts poor prognosis in ccRCC patients
Wen-Hao Xu, Yuan-Yuan Qu, Jun Wang, Hong-Kai Wang, Fang-Ning Wan, Jian-Yuan Zhao, Hai-Liang Zhang, Ding-Wei Ye
J. Cancer 2019; 10(19): 4522-4531. doi:10.7150/jca.30989
Full text PDF PubMed PMC

Mesenchymal Stem Cells Accelerate the Remodeling of Bladder VX2 Tumor Interstitial Microenvironment by TGFβ1-Smad Pathway
Qingya Yang, Jun Chen, Yaofeng Zhu, Zhishun Xu
J. Cancer 2019; 10(19): 4532-4539. doi:10.7150/jca.30788
Full text PDF PubMed PMC

HOXC10 promotes migration and invasion via the WNT-EMT signaling pathway in oral squamous cell carcinoma
Bo-Wen Dai, Zhi-Min Yang, Ping Deng, Yan-Rong Chen, Zhi-Jing He, Xi Yang, Sheng Zhang, Han-Jiang Wu, Zhen-Hu Ren
J. Cancer 2019; 10(19): 4540-4551. doi:10.7150/jca.30645
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic models based on postoperative circulating tumor cells can predict poor tumor recurrence-free survival in patients with stage II-III colorectal cancer
Dong Wang, Yingchi Yang, Lan Jin, Jin Wang, Xiaomu Zhao, Guocong Wu, Jinghui Zhang, Tiankuo Kou, Hongwei Yao, Zhongtao Zhang
J. Cancer 2019; 10(19): 4552-4563. doi:10.7150/jca.30512
Full text PDF PubMed PMC

A nomogram to predict prognosis of patients with unresected hepatocellular carcinoma undergoing radiotherapy: a population-based study
Li Zhang, Li Yan, Hao Niu, Jie Ma, Bao-Ying Yuan, Yu-Han Chen, Yuan Zhuang, Yong Hu, Zhao-Chong Zeng, Zuo-Lin Xiang
J. Cancer 2019; 10(19): 4564-4573. doi:10.7150/jca.30365
Full text PDF PubMed PMC

Searching HPV genome for methylation sites involved in molecular progression to cervical precancer
Christine Kottaridi, Danai Leventakou, Abraham Pouliakis, Vasileios Pergialiotis, George Chrelias, Eugenia Patsouri, Andriani Zacharatou, Eleni Panopoulou, Vasileia Damaskou, Vasileios Sioulas, Charalambos Chrelias, Sofia Kalantaridou, Ioannis G. Panayiotides
J. Cancer 2019; 10(19): 4588-4595. doi:10.7150/jca.30081
Full text PDF PubMed PMC

The risk trajectory between preoperative fasting glucose and common digestive tract cancer-specific mortality in the FIESTA cohort involving 6865 Chinese patients
Dan Hu, Feng Peng, Xiandong Lin, Hejun Zhang, Yan Xia, Jinxiu Lin, Xiongwei Zheng, Wenquan Niu
J. Cancer 2019; 10(19): 4596-4602. doi:10.7150/jca.31184
Full text PDF PubMed PMC

Long non-coding RNA TUG1 mediates 5-fluorouracil resistance by acting as a ceRNA of miR-197-3p in colorectal cancer
Meng Wang, Hanqing Hu, Yuliuming Wang, Quanlong Huang, Rui Huang, Yinggang Chen, Tianyi Ma, Tianyu Qiao, Qian Zhang, Hongyu Wu, Qingmin Chen, Dong Han, Guiyu Wang, Xishan Wang
J. Cancer 2019; 10(19): 4603-4613. doi:10.7150/jca.32065
Full text PDF PubMed PMC

Predictors of the Survival of Primary and Secondary Older Osteosarcoma Patients
Zhan Wang, Bo Wu, Yuanxi Zhou, Xin Huang, Weibo Pan, Meng Liu, Xiaobo Yan, Nong Lin, Zhaoming Ye
J. Cancer 2019; 10(19): 4614-4622. doi:10.7150/jca.32627
Full text PDF PubMed PMC

Patients with Gastric Polyps need Colonoscopy Screening at Younger Age: A Large Prospective Cross-Sectional Study in China
Shenghong Zhang, Danping Zheng, Zhiwei Yang, Liru Hong, Siew Chien Ng, Minrui Li, Shanshan Huang, Shengbing Wang, Li Li, Manying Li, Hongshi Zhang, Jinghua Lin, Bihui Zhong, Yi Cui, Minhu Chen
J. Cancer 2019; 10(19): 4623-4632. doi:10.7150/jca.32857
Full text PDF PubMed PMC

Wnt3a protein overexpression predicts worse overall survival in laryngeal squamous cell carcinoma
Diekuo Zhang, Guo Li, Xiyu Chen, Qiancheng Jing, Chao Liu, Shanhong Lu, Donghai Huang, Yunyun Wang, Pingqing Tan, Jie Chen, Xin Zhang, Yuanzheng Qiu, Yong Liu
J. Cancer 2019; 10(19): 4633-4638. doi:10.7150/jca.35009
Full text PDF PubMed PMC

Adverse Effect of Lymph Node Dissection in Metastatic Renal Cell Cancer Patients Treated with Cytoreductive Nephrectomy: A Contemporary Analysis of Survival
Dalong Cao, Yongqiang Huang, Chuankai Zhang, Junlong Wu, Leijun Yu, Hailiang Zhang, Guohai Shi, Dingwei Ye
J. Cancer 2019; 10(19): 4639-4646. doi:10.7150/jca.33923
Full text PDF PubMed PMC

Correlation between Candidate Single Nucleotide Variants and Several Clinicopathological Risk Factors Related to Breast Cancer in Jordanian Women: A Genotype-Phenotype Study
Laith N. AL-Eitan, Doaa M. Rababa'h, Mansour A. Alghamdi, Rame H. Khasawneh
J. Cancer 2019; 10(19): 4647-4654. doi:10.7150/jca.33857
Full text PDF PubMed PMC

Comparison of Three Radiobiological Models in Stereotactic Body Radiotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer
Jia-Yang Lu, Zhu Lin, Pei-Xian Lin, Bao-Tian Huang
J. Cancer 2019; 10(19): 4655-4661. doi:10.7150/jca.33001
Full text PDF PubMed PMC

The long noncoding RNA KCNQ1DN suppresses the survival of renal cell carcinoma cells through downregulating c-Myc
Fan Yang, Qingjian Wu, Le Zhang, Wei Xie, Xiaoli Sun, Yan Zhang, Lei Wang, Qian Dai, Hua Yu, Qian Chen, Halei Sheng, Jing Qiu, Xiaomei He, Hongming Miao, Fengtian He, Kebin Zhang
J. Cancer 2019; 10(19): 4662-4670. doi:10.7150/jca.29280
Full text PDF PubMed PMC

Evaluation of Targeted Agents for Advanced and Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Network Meta-Analysis
Tao Guo, Pengpeng Liu, Jian Yang, Ping Wu, Baiyang Chen, Zhisu Liu, Zhen Li
J. Cancer 2019; 10(19): 4671-4678. doi:10.7150/jca.32828
Full text PDF PubMed PMC

Glutathione S-transferase genes variants and glioma risk: A case-control and meta-analysis study
Weiping Liu, Hongyu Long, Mengqi Zhang, Yanjing Wang, Qiong Lu, Haiyan Yuan, Qiang Qu, Jian Qu
J. Cancer 2019; 10(19): 4679-4688. doi:10.7150/jca.29398
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of lymph nodes ratio in patients with stage III ovarian clear cell carcinoma: A retrospective study of patients in Southwest China
Dan Nie, Xiguang Mao, Zhengyu Li
J. Cancer 2019; 10(19): 4689-4694. doi:10.7150/jca.29896
Full text PDF PubMed PMC

MiR-486-5p inhibits IL-22-induced epithelial-mesenchymal transition of breast cancer cell by repressing Dock1
Hongli Li, Qingjie Mou, Peirui Li, Zhiyi Yang, Zhaoyan Wang, Jie Niu, Yuanyuan Liu, Zhiliang Sun, Shijun Lv, Baogang Zhang, Chonggao Yin
J. Cancer 2019; 10(19): 4695-4706. doi:10.7150/jca.30596
Full text PDF PubMed PMC

Expression profile analysis of prognostic long non-coding RNA in adult acute myeloid leukemia by weighted gene co-expression network analysis (WGCNA)
Cun-Te Chen, Pei-Pei Wang, Wen-Jian Mo, Yu-Ping Zhang, Wei Zhou, Ting-Fen Deng, Ming Zhou, Xiao-Wei Chen, Shun-Qing Wang, Cai-Xia Wang
J. Cancer 2019; 10(19): 4707-4718. doi:10.7150/jca.31234
Full text PDF PubMed PMC

Colorectal Cancer Is Associated with a Deficiency of Lipoxin A4, an Endogenous Anti-inflammatory Mediator
Haojing Liu, Ji Zeng, Wei Huang, Qiang Xu, Duyun Ye, Rui Sun, Dongxin Zhang
J. Cancer 2019; 10(19): 4719-4730. doi:10.7150/jca.32456
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Oncolytic Bacteria and their potential role in bacterium-mediated tumour therapy: a conceptual analysis
Yuqing Wang, Wenxuan Guo, XiaoLi Wu, Ying Zhang, Ciaran Mannion, Anatoli Brouchkov, Yan-Gao Man, Tingtao Chen
J. Cancer 2019; 10(19): 4442-4454. doi:10.7150/jca.35648
Full text PDF PubMed PMC

Effect of HPV Infection on the Occurrence and Development of Laryngeal Cancer: A Review
Dongli Yang, Yong Shi, Yemei Tang, Hongyu Yin, Yujia Guo, Shuxin Wen, Binquan Wang, Changming An, Yongyan Wu, Wei Gao
J. Cancer 2019; 10(19): 4455-4462. doi:10.7150/jca.34016
Full text PDF PubMed PMC

Cellular Interactions in the Tumor Microenvironment: The Role of Secretome
Bianca Rodrigues da Cunha, Célia Domingos, Ana Carolina Buzzo Stefanini, Tiago Henrique, Giovana Mussi Polachini, Pedro Castelo-Branco, Eloiza Helena Tajara
J. Cancer 2019; 10(19): 4574-4587. doi:10.7150/jca.21780
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image