Issue cover v14i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (8); 2023

Research Papers

Graphic abstract

The aMAP Score is an Independent Risk Factor for Intermediate-stage Hepatocellular Carcinoma: A Large Retrospective Cohort Study
Yaying Chen, Yanhong Shi, Linbin Lu, Xuewen Wang, Qin Lin, Yihong Lin, Ruiqi Wang, Hongwu Zhu, Peichan Zheng, Xiong Chen
J. Cancer 2023; 14(8): 1272-1281. doi:10.7150/jca.79377
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Awaken Immune Cells by Hapten Enhanced Intratumoral Chemotherapy with Penicillin Prolong Pancreatic Cancer Survival
Baofa Yu, Yan Han, Qiang Fu, Feng Gao, Peng Jing, Zheng Guoqin, Peicheng Zhang, Jianbo Huang, Jian Zhang
J. Cancer 2023; 14(8): 1282-1292. doi:10.7150/jca.82985
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

WDR4 gene polymorphisms and Wilms tumor susceptibility in Chinese children: A five-center case-control study
Linqing Deng, Rui-Xi Hua, Changmi Deng, Jinhong Zhu, Zhengtao Zhang, Jiwen Cheng, Jiao Zhang, Haixia Zhou, Suhong Li, Jichen Ruan, Guochang Liu, Jing He, Wen Fu
J. Cancer 2023; 14(8): 1293-1300. doi:10.7150/jca.83747
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-18a expression correlates with ATM and p53 levels and poor prognosis in lymphomas
Hao Zhou, Yuxiang He, Chunlin Ou, Xiaoyun He, Pengfei Cao
J. Cancer 2023; 14(8): 1301-1308. doi:10.7150/jca.83854
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CHAC2 promotes lung adenocarcinoma by regulating ROS-mediated MAPK pathway activation
Weilin Peng, Long Wen, Rong Jiang, Jie Deng, Mingjiu Chen
J. Cancer 2023; 14(8): 1309-1320. doi:10.7150/jca.84036
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PERK/ATF3-Reduced ER Stress on high potassium environment in the suppression of tumor ferroptosis
Xufeng Pu, Li Li, Zhenhui Chen, Aihua Gong, Jiao Lei, Lirong Zhang, Hsiang-I Tsai
J. Cancer 2023; 14(8): 1336-1349. doi:10.7150/jca.83556
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CC-115 Mediates GSDME-Dependent Pyroptosis in Lung Adenocarcinoma Through the Akt/Bax Pathway
Ting Zhang, Ming-Quan Liu, Guang-Su Xie, Dong-Ming Wu, Peng-Wei Luo, Teng Liu, Shi-Hua Deng, Yuan-Yi Wang, Shuang He, Ye Zhou, Jin Zhou, Ying Xu
J. Cancer 2023; 14(8): 1350-1361. doi:10.7150/jca.83175
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-363 restrain the proliferation, migration and invasion of colorectal carcinoma cell by targeting E2F3
Wenyu Yang, Xiqian Yang, Yang Zhang, Yunhai Li, Wenliang Lv
J. Cancer 2023; 14(8): 1362-1370. doi:10.7150/jca.83897
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiparametric Magnetic Resonance Imaging-based Prostate Specific Antigen Density and PI-RADSv2 score help identify Apical Prostate Cancer
Cong Huang, Rui Rui, Ninghan Feng, Qun He, Yanqing Gong, Xuesong Li, Shiming He, Liqun Zhou
J. Cancer 2023; 14(8): 1371-1380. doi:10.7150/jca.84278
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upregulation of HCFC1 expression promoted hepatocellular carcinoma progression through inhibiting cell cycle arrest and correlated with immune infiltration
Huaxiang Wang, Meng Yu, Chengkai Yang, Qingsong Li
J. Cancer 2023; 14(8): 1381-1397. doi:10.7150/jca.84579
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of bronchoscopy in the diagnosis and treatment of peripheral pulmonary lesions in China: a national cross-sectional study
Haidong Huang, Ning Wu, Sen Tian, Dongchen Shi, Changhui Wang, Guangfa Wang, Faguang Jin, Shiyue Li, Yuchao Dong, Michael J Simoff, Qiang Li, Chong Bai
J. Cancer 2023; 14(8): 1398-1406. doi:10.7150/jca.84220
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

METTL14 suppresses cancer stem cell phenotype of colorectal cancer via regulating of β-catenin/NANOG
Chun-Lei Sun, Jiong Chen, Zhi-Wei Xing, Gong-Shai Tao
J. Cancer 2023; 14(8): 1407-1416. doi:10.7150/jca.82158
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

lncRNA VIM-AS1 acts as a prognostic biomarker and promotes apoptosis in lung adenocarcinoma
Jianhong Kang, Maimaiti Abudurufu, Shuwei Zhang, Wei Jiang, Honghe Luo
J. Cancer 2023; 14(8): 1417-1426. doi:10.7150/jca.83639
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagy-related tumor subtypes associated with significant gene expression profiles and immune cell infiltration signatures to reveal the prognosis of non-small cell lung cancer
Rong-Ai Wang, Meng-Yu Zhang, Ying-Xiao Jiang, Xiao-Dong Wang, Jia-Jia Qu, Yue-Liang Yue, Yi-Qing Qu
J. Cancer 2023; 14(8): 1427-1442. doi:10.7150/jca.83097
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

APEX1 predicts poor prognosis of gallbladder cancer and affects biological properties of CD133+ GBC-SD cells via upregulating Jagged1
Zhengchun Wu, Ziru Liu, Yi Sun, Yuan Yuan, Qiong Zou, Yun Wen, Jia Luo, Rushi Liu
J. Cancer 2023; 14(8): 1443-1457. doi:10.7150/jca.83356
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Orlistat Induces Ferroptosis in Pancreatic Neuroendocrine Tumors by Inactivating the MAPK Pathway
Mujie Ye, Feiyu Lu, Jinhao Chen, Ping Yu, Yanling Xu, Na He, Chunhua Hu, Yuan Zhong, Lijun Yan, Danyang Gu, Lin Xu, Jianan Bai, Ye Tian, Qiyun Tang
J. Cancer 2023; 14(8): 1458-1469. doi:10.7150/jca.83118
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Tumor Cell-derived Extracellular Vesicles in Modulating Phenotypes and Immune Functions of Macrophages: Mechanisms and Therapeutic Applications
Jia-Wen Tian, He-Jing Zhang, Si-Yuan Li, Yong-Lin Guo, Gang Chen, Zi-Li Yu
J. Cancer 2023; 14(8): 1321-1334. doi:10.7150/jca.84632
Full text PDF PubMed PMC

Retraction

PART1 expression is associated with poor prognosis and tumor recurrence in stage I-III non-small cell lung cancer: Retraction
Ming Li, Weiwei Zhang, Shenjun Zhang, Changhui Wang, Yinping Lin
J. Cancer 2023; 14(8): 1335. doi:10.7150/jca.85747
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image