Issue cover v13i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (15); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Bcl-6-dependent risk stratification by nuclear expression of Peli1 in diffuse large B-cell lymphoma
Ki Rim Lee, Jeong-Ok Lee, Jong Seok Lee, Jin Ho Paik
J. Cancer 2022; 13(15): 3598-3605. doi:10.7150/jca.67569
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expression of Programmed Death Ligand-2 is associated with Prognosis in Nasopharyngeal Carcinoma Microenviroment
Aixin Li, Weijun Wu, Shengling Deng, Qiao Yang, Junyan He, Haibiao Wu, Haiyun Wang, Jiaxing Zhang, Qisheng Feng, Jianyong Shao, Yixin Zeng, Manbo Cai
J. Cancer 2022; 13(15): 3606-3614. doi:10.7150/jca.77643
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

B2M mutation paves the way for immune tolerance in pathogenesis of Epstein-Barr virus positive diffuse large B-cell lymphomas
Miaoxia He, Bin Liu, Gusheng Tang, Lijuan Jiao, Xuefei Liu, Shuyi Yin, Tao Wang, Jie Chen, Lei Gao, Xiong Ni, Libin Wang, Lili Xu, Jianmin Yang
J. Cancer 2022; 13(15): 3615-3622. doi:10.7150/jca.75813
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated Clinical and Prognostic Analysis of the m6A RNA Methylation Regulator YTHDF3 in Pan-Cancer and its Correlation with Cancer Cell Proliferation
Leiqun Cao, Bingjie Zeng, Yulan Wang, Xianzhao Wang, Yueyang Qin, Congcong Zhang, Mengyi Wu, Jiayi Wang, Xiao Zhang, Lifang Ma
J. Cancer 2022; 13(15): 3623-3639. doi:10.7150/jca.78403
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KIF4A drives gliomas growth by transcriptional repression of Rac1/Cdc42 to induce cytoskeletal remodeling in glioma cells
Hui Zhang, Seng Meng, Kun Chu, Sufang Chu, Yue-Chao Fan, Jin Bai, Zheng-Quan Yu
J. Cancer 2022; 13(15): 3640-3651. doi:10.7150/jca.77238
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-143 mediates abiraterone acetate resistance by regulating the JNK/Bcl-2 signaling pathway in prostate cancer
Yigeng Feng, Hongwen Cao, Wenyang Zhao, Lei Chen, Dan Wang, Renjie Gao
J. Cancer 2022; 13(15): 3652-3659. doi:10.7150/jca.78246
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-140-3p enhances the sensitivity of LUAD cells to antitumor agents by targeting the ADAM10/Notch pathway
Hao Meng, Bo Li, Wei Xu, Renquan Ding, Shiguang Xu, Qiong Wu, Yingshi Zhang
J. Cancer 2022; 13(15): 3660-3673. doi:10.7150/jca.78835
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Distinct tumor microenvironment landscapes in gastric cancer classified by cuproptosis-related lncRNAs
Jianfeng Huang, Meixiang Chen, Wenguang Pei, Zhijue Xu, Jie Ning, Changyu Chen
J. Cancer 2022; 13(15): 3687-3700. doi:10.7150/jca.79640
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exonuclease 1 genetic variant is associated with clinical outcomes of pemetrexed chemotherapy in lung adenocarcinoma
Mi Jeong Hong, Ji Eun Park, Shin Yup Lee, Jang Hyuck Lee, Jin Eun Choi, Hyo-Gyoung Kang, Sook Kyung Do, Ji Yun Jeong, Kyung Min Shin, Won Ki Lee, Yangki Seok, Sun Ha Choi, Yong Hoon Lee, Hyewon Seo, Seung Soo Yoo, Jaehee Lee, Seung Ick Cha, Chang Ho Kim, Jae Yong Park
J. Cancer 2022; 13(15): 3701-3709. doi:10.7150/jca.78498
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Understanding the Dual Roles of CircHIPK3 in Tumorigenesis and Tumor Progression
Zeyu Wei, Yijia Shi, Changning Xue, Mengna Li, Jianxia Wei, Guiyuan Li, Wei Xiong, Ming Zhou
J. Cancer 2022; 13(15): 3674-3686. doi:10.7150/jca.78090
Full text PDF PubMed PMC

Errata

FOXK2 promotes the proliferation of papillary thyroid cancer cell by down-regulating autophagy: Erratum
Songze Li, Pengliang Wang, Hao Ju, Tiantong Zhu, Jingwen Shi, Ying Huang
J. Cancer 2022; 13(15): 3710. doi:10.7150/jca.80215
Full text PDF PubMed PMC


Borneol promotes apoptosis of Human Glioma Cells through regulating HIF-1a expression via mTORC1/eIF4E pathway: Erratum
Zeng Wang, Qinglin Li, Liang Xia, Xia Li, Caixing Sun, Qiong Wang, Xinjun Cai, Guonong Yang
J. Cancer 2022; 13(15): 3711-3712. doi:10.7150/jca.80450
Full text PDF PubMed PMC


Jiedu Sangen Decoction Reverses Epithelial-to-mesenchymal Transition and Inhibits Invasion and Metastasis of Colon Cancer via AKT/GSK-3β Signaling Pathway: Erratum
Li Yuan, Kai Zhang, Meng-Meng Zhou, Harpreet S. Wasan, Fang-Fang Tao, Qing-Ying Yan, Guan Feng, Yin-Shan Tang, Min-He Shen, Sheng-Lin Ma, Shan-Ming Ruan
J. Cancer 2022; 13(15): 3713-3715. doi:10.7150/jca.80633
Full text PDF PubMed PMC

Retraction

Retraction: 8-bromo-7-methoxychrysin targets NF-κB and FoxM1 to inhibit lung cancer stem cells induced by pro-inflammatory factors
Qing Yuan, Min Wen, Chang Xu, A Chen, Ye-Bei Qiu, Jian-Guo Cao, Jian-Song Zhang, Zhen-Wei Song
J. Cancer 2022; 13(15): 3716. doi:10.7150/jca.80863
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image