Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


Lenvatinib induces anticancer activity in gallbladder cancer by targeting AKT
JIANWEN YE, LEI QI, JIALU LIANG, KE ZONG, WENTAO LIU, RENFENG LI, RUO FENG and WENLONG ZHAI
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50292; accepted
[Author manuscript]

IGHG1 induces EMT in gastric cancer cells by regulating TGF-β/SMAD3 signaling pathway
Yuxuan Li, Pan Wang, Dongmei Ye, Xue Bai, Xuemei Zeng, Qiang Zhao, Zhiwei Zhang
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.56056; in press
[Author manuscript]

Global Trend in Research and Development of CDK4/6 Inhibitors for Clinical Cancer Therapy: A Bibliometric Analysis
Hongna Lai, WeiJiang,JianliZhao, Xiaoxiao Dinglin, Yudong Li, Shunying Li, YingWang, Herui Yao
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51609; accepted
[Author manuscript]

Prognostic Value of Peripheral Blood Lymphocyte/monocyte Ratio in Lymphoma
Feiqiong Gao, Jianlai Hu, Jiawei Zhang and Yang Xu
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50552; in press
[Author manuscript]

SOX4 as biomarker in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma
Jian-Lv Huang, Xiang-Kun Wang, Xi-Wen Liao, Chuang-Ye Han, Ting-Dong Yu, Ke-Tuan Huang, Cheng-Kun Yang, Xiao-Guang Liu, Long Yu, Guang-Zhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Quan-Fa Han, Zheng-Qian Liu, Xin Zhou, Jun-Qi Liu, Xin-Ping Ye, Tao Peng
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.46579; in press
[Author manuscript]

Homer2 and Homer3 Act as Novel Biomarkers in Diagnosis of hepatitis B virus-induced Hepatocellular Carcinoma
Ping Luo, Chunzi Liang, Wei Jing, Man Zhu, Hu Zhou, Hongyan Chai, Paul F. Worley,Jiancheng Tu
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.52118; in press
[Author manuscript]

The Effect of Multidisciplinary Team Discussion Intervention on the Prognosis of Advanced Colorectal Cancer
Huaqi Zhang; Jishang Yu; Zhewei Wei; Wenhui Wu; Changhua Zhang; Yulong He
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.56171; in press
[Author manuscript]

DNA methylation mediated down-regulation of ANGPTL4 promotes colorectal cancer metastasis by activating the ERK pathway
Kunning Zhang, Zhiwei Zhai, Sanshui Yu, Yu Tao
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.52338; accepted
[Author manuscript]

Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cells Facilitate Epithelial-mesenchymal Transition of Hepatocellular Carcinoma Cells by Secreting LAMC2
Wenda Cen, Jiandong Li, Chenhao Tong, Weiguang Zhang, Yunfeng Zhao, Baochun Lu, Jianhua Yu
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.55627; in press
[Author manuscript]

RNA-binding protein YBX1 promotes malignant behaviors of nasopharyngeal carcinoma cells via binding to AURKA mRNA
Yuanyuan Ban, Yixin Tan, Xiaoling Li, Xiayu Li, Zhaoyang Zeng,Wei Xiong, Guiyuan Li, Bo Xiang, Mei Yi
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.56262; in press
[Author manuscript]

EZH2 Exacerbates Breast Cancer by Methylating and Activating STAT3 Directly
Yi Zhao, Zhansheng Hu, Jincheng Li, Tingyan Hu
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50675; accepted
[Author manuscript]

Mechanism of PKM2 Affecting Cancer Immunity and Metabolism in Tumor Microenvironment
Mengxi Chen, Huan Liu, Zhang Li, Alex Lau Ming, Honglei Chen
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.54430; accepted
[Author manuscript]

Salvage Surgery may be beneficial for highly selected Patients with Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors Receiving Regorafenib Facing Local Progression: A Case Controlled Study
Chun-Nan Yeh; Chia-Hsiang Hu; Shang-Yu Wang; Chiao-En Wu; Jen-Shi Chen; Chun-Yi Tsai; Ta-Sen Yeh
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50324; in press
[Author manuscript]

Rural-urban difference in colorectal cancer mortality
Tomoya Urakawa, Akihiro Saitsu, Jun Watanabe, Kazuhiko Kotani
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.59434; in press
[Author manuscript]

INSL4 as a prognostic marker of Non-Small-Cell Lung Cancer: when mRNA expression is not enough
Damiano Scopetti, Danilo Piobbico, Cinzia Brunacci, Stefania Pieroni, Guido Bellezza, Marilena Castelli, Vienna Ludovini, Francesca Romana Tofanetti, Lucio Cagini, Angelo Sidoni, Efisio Puxeddu, Maria Agnese Della-Fazia, Giuseppe Servillo
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51332; accepted
[Author manuscript]

Prognostic value of autophagy, microsatellite instability, and KRAS mutations in colorectal cancer
Yuanyuan Wang, Zhi Zhao, Jing Zhuang, Xinxin Wu, Zhizhong Wang, Bing Zhang, Ge Gao, Yinping Zhang, Caili Guo, Qingxin Xia
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51430; in press
[Author manuscript]

The anti-osteosarcoma effect from panax notoginseng saponins by inhibiting the G0 / G1 phase in the cell cycle and affecting p53-mediated autophagy and mitochondrial apoptosis
Guangtao Han, MD, Yubiao Zhang, MD, Siqi Zhou, MD, Weisong Cai, MD, Ting Liu, MD, Haohuan Li, MD, Jianping Li, MD
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.54602; accepted
[Author manuscript]

Dextran Sulfate Effects EMT of Human Gastric Cancer Cells by Reducing HIF-1α/ TGF-β
Yun-Ning Huang, Yuan-Yi Xu, Qian Ma, Meng-Qi Li, Jia-Xin Guo, Xiao-Fei Wang, Xiu Jin, Jing Shang, Long-Xing Jiao
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.55550; in press
[Author manuscript]

Computerized Assessment of the Tumor-stromal Ratio and Proposal of a Novel Nomogram for Predicting Survival in Invasive Breast Cancer
Xu Qian, Feng Xiao, Yuan-Yuan Chen, Jing-Ping Yuan, Xiao-Hong Liu, Lin-Wei Wang, Bin Xiong
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.55750; in press
[Author manuscript]

The Prediction of Survival in Gastric Cancer Based on A Robust 13-Gene Signature
GUOGUANG WANG, TIAN ZHAN, FAN LI, JIAN SHEN, XIANG GAO, LEI XU, YUAN LI and JIANPING ZHANG
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.49658; in press
[Author manuscript]

Tumor-derived Exosome Promotes Metastasis via Altering its Phenotype and Inclusions
Yu Zhou, Fan Chen, Xiaodong Xie, Huifang Nie, Shu Lian, Chunlian Zhong, Chengbin Fu, Weiyu Shen, Bifei Li, Yusheng Lu, Lee Jia
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.48043; accepted
[Author manuscript]

CFP Is a Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltrates in Gastric Cancer and Lung Cancer
Guoliang Cui, Le Geng, Li Zhu, Zhenyan Lin, Xuan Liu, Zhengyue Miao, Jintao Jiang, Xiaoke Feng, Fei Wei
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50832; in press
[Author manuscript]

The Yunnan national medicine Maytenus compound inhibits the proliferation of hepatocellular carcinoma (HCC) by suppressing the activation of the EGFR-PI3K-AKT signaling pathway
Wen-Tao Zhao, Liu-Xin Han, Lin Liu, Bao-Zhen Zeng, Yi Zhang, Liu-Fang Zhao, Hong-Yan Hu, Jia-Wei Xia, Yi-Ze Li, Xu-Dong Xiang, Xiao-Lin Lin, Di Lu, Gao-Feng Li
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.56426; in press
[Author manuscript]

Network Meta-analysis Comparing Efficacy, Safety and Tolerability of Anti-PD-1/PD-L1 Antibodies in Solid Cancers
Laith Al-Showbaki, Michelle B. Nadler, Alexandra Desnoyers, Fahad A. Almugbel, David W. Cescon and Eitan Amir
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.57413; accepted
[Author manuscript]

Identification of tumor microenvironment-related genes predicting overall survival for endometrial cancer
Qian Chen, Shu Wang, Jing-He Lang
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51493; accepted
[Author manuscript]

Malignant evaluation and clinical prognostic values of m6A RNA methylation regulators in prostate cancer
Qijie Zhang, Jiaochen Luan, Lebin Song, Xiyi Wei, Jiadong Xia, Ninghong Song
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.55140; accepted
[Author manuscript]

Characteristics Of Infiltrating Immune Cells And A Predictive Immune Model For Cervical Cancer
Ruanmin Zou, Ruihong Gu, Xia Yu, Yingying Hu, Junhui Yu, Xiangyang Xue, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.55970; in press
[Author manuscript]

Severity Of COVID-19 In Cancer Patients Versus Patients Without Cancer: A Propensity Score Matching Analysis
Chao Liu, Kai Wang, Luyuan Li, Qingquan Lv, Yumei Liu, Tian Hu, Jonathan C. Trent, Bing Sun, Qinyong Hu
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.54205; accepted
[Author manuscript]

Acidic extracellular pH enhances anoikis resistance of hepatocellular carcinoma cells by downregulating miR-3663-3p and inducing autophagy
Siying Wang, Yuanyuan Lv, Yangyang Zhou, Jing Ling, Hui Wang, Dishui Gu, Cun Wang, Wenxin Qin, Xingling Zheng, Haojie Jin
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51849; in press
[Author manuscript]

Circular RNA ZNF609 promotes the malignant progression of glioma by regulating miR-1224-3p/PLK1 signaling
Senjie Du, Hongying Li, Fen Lu, Shang Zhang and Jian Tang
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.54934; in press
[Author manuscript]

Advances in cancers treatment: a new therapeutic target, Annexin A2
Zinan Li, Lifeng Yu, Baohui Hu, Lianze Chen, Mingyi Jv, Lin Wang, Chenyi Zhou, Minjie Wei, Lin Zhao
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.55173; in press
[Author manuscript]

Impact of cholesterol-pathways on breast cancer development, a metabolic landscape
Alina González-Ortiz, Octavio Galindo-Hernández, Gerson N. Hernández-Acevedo, Gustavo Hurtado-Ureta, Victor García-González
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.54637; accepted
[Author manuscript]

Mutational landscape of PI3K-AKT-mTOR pathway in breast cancer:Implications for targeted therapeutics
Weikai Xiao; Guochun Zhang; Bo Chen; Xiaoqing Chen; Lingzhu Wen; Jianguo Lai; Xuerui Li; Min Li; Hao Liu; Jing Liu; Han Han-Zhang; Analyn Lizaso; Ning Liao
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.52993; accepted
[Author manuscript]

A novel set of immune-associated gene signature predicts biochemical recurrence in localized prostate cancer patients after radical prostatectomy
Jiao-chen Luan, Qi-jie Zhang, Kai Zhao, Xiang zhou, Liang-yu Yao, Tong-tong Zhang, Teng-yue Zeng, Jia-dong Xia, Ning-hong Song
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51059; in press
[Author manuscript]

MicroRNA Profiling of Morphologically Heterogeneous Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Alessio Giubellino, Christopher J. Ricketts, Vanessa Moreno, W. Marston Linehan, Maria J. Merino
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.52310; accepted
[Author manuscript]

ZFPM2-AS1 transcriptionally mediated by STAT1 regulates thyroid cancer cell growth, migration and invasion via miR-515-5p/TUSC3
Ruizhen Ren; Yuanna Du; Xing Niu; Rukun Zang
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.51437; in press
[Author manuscript]

The Effects of Lentivirus-Mediated Gene Silencing of RARβ on the Stemness Capability of Non-Small Cell Lung Cancer
Noor Hanis Abu Halim, Norashikin Zakaria, Kumitaa Theva Das, Moon Nian Lim, Kamal Shaik Fakiruddin, Badrul Hisham Yahaya
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50793; in press
[Author manuscript]

SLC25A21 suppresses cell growth in bladder cancer via the reactive oxygen species-mediated mitochondrion-dependent apoptosis pathway
Yong Wang, Jiawen Gao, Shasha Hu, Weiting Zeng, Hui Chen, Liankun Sun, Shuang Wang
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.50906; accepted
[Author manuscript]

EVALUATION OF ANTI-CANCER FUNCTION OF TRANSGENIC HEMATOPOIETIC NATURAL KILLER CELLS
Alireza Pirahmadiana, Shaharudin Abdul Razak, Shamsul Azlin B Ahmad Shamsuddin
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.48343; accepted
[Author manuscript]

Demethylzelasteral Contributes to Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) in ESCC through the Wnt/β-catenin Signaling Pathway
Jiarui Yu, Wei Wang, Baolin Liu, Jinling Gu, Meiyue Liu, Siyuan Chen, Guogui Sun
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.45493; accepted
[Author manuscript]

Multimodality MRI-based Prediction Model for Histologic Grade of Hepatocellular Carcinoma
Baolin Wu, Fei Jia, Xuekun Li, Kaiyu Wang, Dongming Han, Zhiyun Jia
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.49029; accepted
[Author manuscript]

The association between sites of distant metastases and overall survival in cervical cancer
Ce Wang, Zhenyi Xu, Jiali Song, Yuhong Lu, Meng Wang, Yan Hou
J. Cancer 2021; doi:10.7150/jca.41046; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.